בס"ד

logo2

ALL CONTENTS UNDER RESERVE

EXPLICITLY WITHOUT PREJUDICE

 

שלשלת הקבלה – דרוש המטבע והמידות

dhv-0.JPG

dhv-1.JPG

dhv-2.JPG

dhv-3.JPG

dhv-4.JPG

dhv-5.JPG

dhv-6.JPG

 

 

Seal

COPY-CLAIM by:jdh

סימן הק' יונתן:אמרכל, שר