בס"ד

logo2

ALL CONTENTS UNDER RESERVE

EXPLICITLY WITHOUT PREJUDICE

חתם סופר על סוחרים ובנקים

 

 

Seal

COPY-CLAIM by:jdh

סימן הק' יונתן:אמרכל, שר