בס"ד

logo2

ALL CONTENTS UNDER RESERVE

EXPLICITLY WITHOUT PREJUDICE

 

הרד"ק על המכר של חנמאל

http://www.tzibur.org/money/rdkh_files/image003.jpg

mtb-34.JPG

 

Seal

COPY-CLAIM by:jdh

סימן הק' יונתן:אמרכל, שר