בס"ד

logo2

ALL CONTENTS UNDER RESERVE

EXPLICITLY WITHOUT PREJUDICE

תשובה על תקנת מסים וארנונים - רבי נתן דיין

  

 

 

 

Seal

COPY-CLAIM by:jdh

סימן הק' יונתן:אמרכל, שר