בס"ד

logo2

ALL CONTENTS UNDER RESERVE

EXPLICITLY WITHOUT PREJUDICE

 

סמכות הרשויות המקומיות בהלכה

 

BA-cover.jpg

BA75-1.jpg

BA75-2.jpg

BA75-3.jpg

BA75-4.jpg

BA75-5.jpg

BA75-6.jpg

BA75-7.jpg

 

 

Seal

COPY-CLAIM by:jdh

סימן הק' יונתן:אמרכל, שר