בס"ד

logo2

ALL CONTENTS UNDER RESERVE

EXPLICITLY WITHOUT PREJUDICE

 

"שקל חדש" ודולר כמטבע

בזמנו של האגרת משה (לפני כחמישים שנה), "מחיר" הזהב היה קבוע בחוק, ושוויו היה 35 דולר לאונקיא, לעומת היום ששווי הדולר גם משתנה כל רגע...

(נ"ב, מטבע של אדום הוא הזהב; מטבע של ישראל הוא הכסף. עיין בירושלמי ב"מ רפ"ד)

 

עיין למטה דף פג'

 

Seal

COPY-CLAIM by:jdh

סימן הק' יונתן:אמרכל, שר