בס"ד

logo2

ALL CONTENTS UNDER RESERVE

EXPLICITLY WITHOUT PREJUDICE

 

שבעה טובי העיר, תפקידם ומעמדם המשפטי

 

ak-0.jpg

ak-1.jpg

ak-2.jpg

ak-3.jpg

ak-4.jpg

ak-5.jpg

ak-6.jpg

ak-7.jpg

ak-8.jpg

ak-9.jpg

 

 

 

Seal

COPY-CLAIM by:jdh

סימן הק' יונתן:אמרכל, שר