בס"ד

logo2

ALL CONTENTS UNDER RESERVE

EXPLICITLY WITHOUT PREJUDICE

 

מדריך להקמת אוצר ע"ש בן עזאי

ENGLISH

1. יש לאסוף מנין שבו לפחות 10 יחידים.

2. המנין בוחר נציג מן הנוכחים (שר עשר) כדי להיות שר 10 צריך להיות מעל גיל 20.

3. יש לבצע "ייפוי כח" לשר עשר.

4. שולחים את שר העשר לאסוף מנין של שרי עשר.

5. בוחרים לפחות 3 אנשי אוצר. כאשר 2 אנשי אוצר חייבים להיות נוכחים על מנת לאסוף כספים. ו3 אנשי אוצר חיביים להיות נוכחים לחלוקת כספים.

6. אוספים מס בסיסי (חצי מנה) (שקל מלשון משקל) מס שנתי הוא 2 חצי מנה (או לחילופין ₪600 ) שכולל חצי מנה כסף שנשאר אצל היחיד. האוצר מחזיק במס והשר עשר רשאי לבקש מהאוצר כסף לצורכי ציבור. מיסים נוספים צריכים אישור ממשלמי מיסים. משלמי המיסים זכאים להצבעה.

7. אוספים מנין של שרי עשר.

8. בוחרים 3 זקנים מהמנין של שרי העשר.

9. שלושת הזקנים בוחרים מבין עצמם שר מאה והשנים שנותרו הם שרי חמישים (ושלושתם נשארים גם כן שרי עשר)

10. מבצעים "ייפוי כח" לכל אחד מן הזקנים.

11. שולחים את שר המאה לאסוף מנין של שרי מאות.

12. שלושת הזקנים ממנים 7 זקנים (טובי קהל) וממנים בית דין של 23 (ביחד 30 זקנים).

13. אוספים מנין של שרי מאות והמנין בוחר שר אלף.

14. מבצעים "ייפוי כח" לשר האלף.

15.שולחים את שר האלף לאסוף מנין של שרי אלפים.

16.אוספים את כל הזקנים (30 שרי חמישים, שמתוכם 10 שרי מאות, ואחד שר אלף) וממנים בית דין של 92 ו28 טובי קהל שביחד 120.

17.מקימים אוצר עצמאי לקהל של 1000 מאחוז מוגדר מהמס הבסיסי. האחוז המוגדר הוא 20% או מנה כסף למנין של 10, סה"כ מאה לאלף.

 

משלמי מיסים יכולים לבקש כסף תמורת פיקדון של ₪400 למנה.

 

מועדון לניוד ושמירת הון

http://www.tzibur.org  tziburby@gmail.com

FACEBOOK

 

 

Seal

COPY-CLAIM by:jdh™

סימן הק' יונתן:אמרכל, שר