ואנחנו עדת ישראל נקיים

... ולמען גדור זאת ולהסיר השמצה מקהלנו, אנחנו מסכימים ופוסקים בקנס ברכה אשר בשכבר נעשה ואשר בכל זמן עתיד להעשות, שמהיום הזה והלאה לא יהיה רשאי שום יהודי בקהלה זאת לשים חרם, זולת שיבא ראשונה לפני שבעה טובי העיר הממונים אשר בכל זמן או לפני רובם, וירצה דבריו לפניהם, והם יורוהו ― מה יעשה בענין החרם, ואז אח"כ, כיון שראו הממונים בהכרח והתירו לו לשים חרם, אז ישים החרם, יען כי יש הכרח בכך, ולא יסור ימין ושמאל מכל אשר יורוהו, ואם חס ושלום אם יחטא איש ואשה לעשות הפך המכוון, עונו ישא, אחר ששבעה טובי הקהל יגלו מריו תוך עדת ישראל, ולא ישאו לו פנים כלל, ואנחנו עדת ישראל נקיים.

תקנות קנדיה שנת ה'קכ"ג

 

"אנחנו" גי' "העם" [ז"ק]