בס"ד

logo2

all contents under reserve

Explicitly without prejudice

 

עם ישראל מכונה בארבעה שמות

עיין בפירוש 'אור יקר' להרמ"ק שפירש, שהמין האנושי בכללותו מכונה בכמה שמות, ועם ישראל מכונה בארבעה שמות והם: עם, עמי או עם ה', בני ישראל, וישראל ממש.   'הגרוע שבכולם הוא "עם", ירצה, שיש להם קשר ואסיפה', עכ"ל.

צניף מלוכה כה:ד

 

 

Seal

COPY-CLAIM by:jdh™

סימן הק' יונתן:אמרכל