איכות הדיון

 

בן בבי על הפקיע;

שהיה מזייג את הפתילות.

יומא פ"ב ה"ב

חצי לוג שמן כדאי הוא לכל תקופה לפי עובי הפתיל.

מכאן שאיפשר לסגור ענין תוך זמן מסיום.

נתברר שזה לא תלוי בכמות הנושא,

אלא באיכות הדיון.

זעיר קטן