בס"ד

http://www.tzibur.org/docs/Creating%20a%20Community_files/image001.jpg

ALL CONTENTS UNDER RESERVE

EXPLICITLY WITHOUT PREJUDICE

 

בס"ד

כתב אחריות

הרי אני שם בן אבא הח"מ מקבל על עצמי אחריות מלאה על כל עסק שאני מתעסק בו ועל חלקי בכל שותפות שאני שותף בו.

 

נאום: שם בן אבא:ציבור, המקבל אחריות אישית

ביום: ________

בעיר: ________

נאום: שם בן אבא[:צבור], עד\דיין\שופט\שר

נאום: שם בן אבא[:צבור], עד\דיין\שופט\שר

נאום: שם בן אבא[:צבור], עד\דיין\שופט\שר

 

 

Seal

COPY-CLAIM by:jdh™

סימן הק' יונתן:אמרכל, שר