בס"ד

logo2

ALL CONTENTS UNDER RESERVE

EXPLICITLY WITHOUT PREJUDICE

 

כשיצא מנחם

הלל ומנחם לא נחלקנו, שמנחם מסכים היה עם הלל וכשיצא מנחם לעבודת המלך ופירש מלעסוקבתורה נכנס שמאי והיה אב ב"ד במקומו והלק עם הלל בסמיכה וכל אלו הזוגות הנזכרין כלם היו דור אחר דור הראשונים שהוזכרו ראשון בכל זוג בשלשה מהן שאמרו שלא לסמוך ובשנים מזוגות האחרונים שאמרו לסמוך כלם הנזברים ראשונה היו נשיאים ובני מחלקותם אבות ב"ד ולפיכך היפך בשני הזוגות שהקדים המתירים סמיכה ואיחר האוסרים לפי שחלק כבוד לנשיאים להקדימם.

פירוש רבנו יהונתן מלוניל על חגיגה פרק ב' משנה ב'

 

 

 

http://www.tzibur.org  tziburby@gmail.com

FACEBOOK

 

 

Seal

COPY-CLAIM by:jdh™

סימן הק' יונתן:אמרכל