מצות עשה מן התורה: היאך יקנה ובמה יקנה

 

רמב"ם

 ספר שנים עשר והוא ספר קניין

 

הלכותיו חמש, וזה הוא סידורן:  הלכות מכירה, הלכות זכייה ומתנה, הלכות שכנים, הלכות שלוחין ושותפין, הלכות עבדים.

הלכות מכירהיש בכללן חמש מצוות--אחת מצות עשה, וארבע מצוות לא תעשה; וזה הוא פרטן:  (א) דין מקח וממכר; (ב) שלא יונה במקח וממכר; (ג) שלא יונה בדברים; (ד) שלא יונה גר צדק בממונו; (ה) שלא יונהו בדברים.

הלכות זכייה ומתנהעניין אלו ההלכות לידע דין זוכה מן ההפקר, היאך יקנה ובמה יקנה, ודין נותן מתנה ומקבל, ואיזו מתנה חוזרת, ואיזו אינה חוזרת.

 

Mail to: tziburby@gmail.com