בס"ד

logo2

ALL CONTENTS UNDER RESERVE

EXPLICITLY WITHOUT PREJUDICE

 

מעלת כח הציבור

כמשל הידוע שהוזכר גם בלילות שלפנ"ז מאבוקה ומדורה גדולה השואבת גם את הניצוצות הנמצאים במקום רחוקה וכן הוא בנמשל שמצד מעלת כח הציבור שנפעלה ע"י ענין האחדות נמשכו ונתקרבו גם מחוגים שהיו רחוקים ביותר...

[ר' מ"מ שניאורסאן מליובאוויטש, התוועדויות שנת תשמ"ז, חלק ד, דף 439]

 

 

 

http://www.tzibur.org  tziburby@gmail.com

FACEBOOK

 

 

Seal

COPY-CLAIM by:jdh™

סימן הק' יונתן:אמרכל