מי האיש אשר יחל להלחם

...וכל מקום גבוה בארץ נקרא מצפה הארץ הלז, והיו מקומות לקהלת העם, ויאמר העם (ו)שרי גלעד איש אל רעהו מי האיש אשר יחל להלחם בבני אמון יהי' לראש לכל יושבי גלעד [שופטים י' י"ח] ונעשה בתכסיס ברית עם שרי העם במעמד אנשי העם כדין תקנת ציבור ז' טובי העיר במעמד אנשי העיר.

אלה דברי הברית, פ"ט ס"א, ר' חיים בן יעקב מרדכי הירשנסון, ירושלים תרפ"ח

 

 

Mail to: tziburby@gmail.com