בס"ד

logo2

ALL CONTENTS UNDER RESERVE

EXPLICITLY WITHOUT PREJUDICE

מועדון לניוד ושמירת הון

ENGLISH

 

1.      אוצר ירושלים

א.מספק מנה(מזהב, כסף, נחושת)

               א) מנה אחד= אונקיית טרוי (היינו כ31 גרם)

ב. בפתיחת ההליך כל המטבעות מוחזקות בידי אוצר ירושלים.

ג. המעונין להצטרף למועדון "לווה" שתי מחציות מנה כסף כדי לשלם מיסי חבר.

               א) מחצית אחת של מנה (זכר לאדנים) לאוצר המקומי.

               ב)מחצית שניה ומעלה (זכר לקרבן)נשמר(ים) על ידי הלווה חבר המועדון 

ד. ערך מסחרי של מנה כסף היום -400 ₪

ה. ערך מסחרי של מנה זהב היום =6000 ₪

ו. הרווחים מהפקדונות ייועדו להטבעת מטבעות נוספות בשלב זה.

2. אוצר קהילות ישראל.

               א. אנשים פרטיים קונים מנה זהב לפי מחיר עלות +

               ב. מנה זהב ישמר במקום מאובטח בישראל

               ג. מפקידים יוכלו לקבל במקום מנים בפועל,או, שטר הפקדה של מנים שניתן יהיה לבעליו להעבירו למי שיחפץ. הסדר זה נועד להקל בנשיאת הרכוש. ניתן יהיה זאת בשטרות לפי ערכן למני זהב או כסף.

               ד. מני זהב ניתן יהיה להמיר למני כסף לפי שער 1/15 (כיום) (בישראל).

3. אוצר עיר ניתן להקים בכל מועצה של 120.

4. מו"מ פנימי בציבור.

א. מנה כסף יהיה בשימוש פנימי כאסימון להחלפה לפי ערך מסחרי בתוך קבוצת חברים. של המועדון שהינו מועדון פרטי.

   1) "אסימון" ילווה ע"י חברים לשימוש בפעילות המועדון

   2) יש לתת את הדעת לכך שאסימון אינו נקנה. אין שום מיסוי על תנועת המנים גם כשהאסימון משמש עבור סחורות ושרותים.

       פדיון האסימון הינו אז חוקי בדומה לשימוש של שטר מתנה.

   3) חובה על חבר להחזיק בלפחות אסימון אחד של רבע מנה כסף  כדי שיוכר כחבר ויוכל להפקיד עבור מנים.

   4)חברים בעלי זכות הצבעה יפקידו 400 לכל מנה כסף עבור הפקדה ל30 יום.

   5) החברים מודעים לכך שההפקדה תחולט למועדון והמועדון יעשה, בשלב זה, בכסף שימוש להשגת עוד אסימונים עבור האוצר.

               ב. חברות תוכר, בנוסף להתחיבות לפי כללי המועדון, ע"י החזקת אסימון של רבע מנה כסף.

               ג. התשלום המיזערי לזכות הצבעה הינו שווה ערך של מנה כסף שיעשה בו שימוש כלהלן:

                  1)מחצית מנה כסף יועבר לאוצר המנין (קבוצה מיזערית של חברים)

                  2)מחצית המנה תשולם כמס לאוצר העיר העצמאי

                  3) מנה כסף וזהב נוספים יהיו לשימוש בידי החברים כאסימונים.

5. התיאור הנ"ל הינו חלק מתיאור התאגדות "ציבור בני ישראל" שנועד לארגן את עם ישראל במבנה ארגוני כולל לפי המוזכר בתורה בפרשת יתרו. פרטים על "ציבור בני ישראל" יומצאו בנפרד.

מדריך להקמת אוצר ע"ש בן עזאי

-

 

http://www.tzibur.org  tziburby@gmail.com

FACEBOOK

 

 

Seal

COPY-CLAIM by:jdh™

סימן הק' יונתן:אמרכל, שר