הרי שהנבחר הוא בא כח הציבור ואין לו שררה עצמית אלא שהציבור שורר על עצמו.

הרב שילה רפאל – הכינוס הארצי הכ"א לתורה שבעל פה