טובי הקהל הממונים לעסוק בצורכי רבים או יחידים, הרי הם כדיינים, ואסור להושיב ביניהם מי שפסול לדון משום רשעה.

שולחן ערוך חו"מ לז כב בהגה