הרי שהנבחר הוא בא כח הציבור ואין לו שררה עצמית אלא שהציבור שורר על עצמו.  הרב שילה רפאל – הכינוס הארצי הכ"א לתורה שבעל פה

 

 

 

Mail to: tziburby@gmail.com