הצורך בהצטרפות

... [בשנת תרל"ב] שוב נשמע קול גדולי ישראל בבואם אל הקודש לקרוא ב"קול קורא" אשר לשון קדשו הינו כגחלי אש, בלבת אש להבת שלהבת דקדושה פונים אל הקהלות שלא הצטרפו עדיין, שיזדרזו להיות מחובר לטהור.  והא לך קטע אחד מלשון הקול קורא: ―

"וחלילה וחלילה להתרשל בדבר וכו' כי אם מאחרים אנחנו מלהתקבץ וכו' עוד מעט וירימו עלינו אנשי הקאנגרעס ידם וישובו להתגולל ולמשול עלינו"...

גם הבטאון "שבת אחים" מרעיש עולמות בסדרה של מאמרים לעורר על גודל הצורך בהצטרפות הקהלות, וגם מסביר כי כל שיתרבו הקהלות להצטרף כן תוגדל כח האירגון.  ובאותו מדה שיתעלה כחה כן יתרבה התועלת אשר יוצמח מזה עבור יהדות...

 

זכור ימות עולם, חלק ב', ר' בן ציון יאקאבאוויטש

Mail to: tziburby@gmail.com